ARTROSIS - Biała karta

ARTROSIS - Biała karta


Безвартощтёвы камiень
Брылантем явил щę
Хоть завше нiепоконаны был
Юж давно одешл в тiень
А ты знóв естешь бялą картą
Знóв слова змываш дешӵем
Цо гор̌ки як пёлун есть
В нiезаписаных версах
Однайдешь свое тхненiе
Гды познашь их трещть
знóв естешь бялą картą
Знóв слова змываш дешчем
Цо гор̌ки як пёлун ма смак
Ей дотык юж не врóцi
Твых уӵуть выпалоных
З попёлу твóй знак
Вальӵишь зе снем и ноцą,
Ктóра вспомень крóловą
Вшистко обраца щę в пыль
В тобе и разем з тобą
В галерии зьяв и тiени
Тквишь сам в застыглей позiе
З новą годзiнą лиӵąц на то,
Же цош позволи тi на рух
Леӵ знóв
знóв естешь бялą картą
....
Bezwartościowy kamień
Brylantem jawił się
Choć zawsze niepokonany był
Już dawno odszedł w cień
A ty znów jesteś biała kartą
Znów słowa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak piołun jest
W nie zapisanych wersach
Odnajdziesz swoje tchnienie
Gdy poznasz ich treść
Znów jesteś białą kartą
Znów słowa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak piołun ma smak
Jej dotyk już nie wróci
Twych uczuć wypalonych
Z popiołu twój znak
Walczysz ze snem i nocą,
Która wspomnień królową
Wszystko obraca się w pył
W tobie i razem z tobą
W galerii zjaw i cieni
Tkwisz sam w zastygłej pozie
Z nową godziną licząc na to,
Że coś pozwoli ci na ruch
Lecz znów...
Znów jesteś biała kartą
Znów słowa zmywasz deszczem...

 White Page
"Белая страница"

Бесценный камень
Явился брильянтом
И хотя он не был разбит
Он давно исчез в мечтах
Ты снова белая страница
Ты стираешь слова дождем,
Горьким словно полынь
Ты найдешь свое движение
В ненаписанных стихах
Когда ты познаешь их точки
Ты снова белая страница
Ты стираешь слова дождем,
Горьким словно полынь
Ее прикосновения к твоим сгоревшим чувствам
Никогда не вернется
Полынь – твоя песня
Ты сражаешься с ночью и сном
Это королева памяти
Все станет прахом
В тебе и с тобой
В галерее фантомов и теней
Ты стоишь один в ожидании
Надеясь с каждым часом
Что она позволит тебе двинутся
Но снова
Ты белая страница...